Magazín

recenze knihy : Sekundární hypertenze

název knihy : Sekundární hypertenze Autor: Jiří Widimský Nakladatelství: Triton Město: Praha Rok vydání: 2003 Počet stran: 151 ISBN: 80-7254-419-5 cena : cca 200 Kč Co najdete v knize Kniha podrobně přibližuje sekundární hypertenzi. Zpočátku se věnuje v...

Diskuze

Potřebujete poradit? Přidat dotaz >>

Recenze knihy - Aktuální problémy arteriální hypertenze

„Arteriální hypertenze je onemocnění, jehož závažnost je dána řadou faktorů. Mezi ty nejdůležitější z nich patří: výskyt u dospělé populace (v zemích s „civilizačním“ způsobem života) kolem 20%, intenzivní studium etiopatogeneze v návaznosti na další chorobné stavy, neobyčejně rychlý vývoj...

Prevence hypertenze

Z předešlého vyplývá, že prevence vzniku vysokého tlaku krve je do jisté míry možná . Je důležité vytvořit si správné životní návyky , které vedou ke zdravému životnímu stylu. Mezi nejdůležitější patří, vyhýbat se škodlivinám, kouření, nadměrnému pití alkoholu a kávy, jedení tučných a...

Příčiny hypertenze

Příčin hypertenze může být mnoho, obecně se dělí na primární a sekundární . Primární hypertenze je samostatným onemocněním, které vzniklo na základě nějaké příčiny, popřípadě kombinaci příčin. Je nutné ji léčit vhodnými léky a pacientův krevní tlak pravidelně kontrolovat.

Hypertenze

Hypertenze, vysoký krevní tlak se řadí mezi tzv. civilizační choroby . Znamená to, že na vznik této odchylky od normálního tlaku krve má vliv životní styl, životní návyky a prostředí. Hypertenze znamená zvýšení tlaku v arteriálních tepnách. Zatímco normální hodnota tlaku je 120/80 torr, o...

Krevní tlak

Jak už bylo uvedeno krevní tlak je tlak krve na stěny artérií (velkých cév). Krev je rozváděna po těle oběhovým systémem (systémem cév, žil, vlásečnic). Plní funkci okysličování organismu, pomáhá vstřebávat potřebné živiny a látky, bojovat s infekcí a nemocemi. Pružnost a průchodnost cév...
Copyright 2006–2024 © Hypertenze.net
Kontakty